EXPOSICIÓ COL.LECTIVA.TEMPORADA 2017-2018. SANT CUGAT DEL VALLÈS.

Exposició col.lectiva d’escultura i pintura dels artistes que exposarán aquesta temporada a La Galería.
Carrer Sant Jordi,14. Sant Cugat del Vallès.Entrada la galeria Sant cugat